Płaszczki

 

 

 

     Taeniura lymma

 

 

 

     Urobatis jamaicensis

Powrót do głównego katalogu - tutaj.