Obieg wody w zbiorniku morskim

     Woda w zbiorniku morskim musi znajdować się w ciągłym obiegu. Przepływa ona między zbiornikiem głównym a sumpem przez instalację hydrauliczną wykonaną najczęściej z PCV. Ale po kolei.

     W zbiorniku głównym znajduje się komin z zamocowanym na jego krawędziach grzebieniem. Nadmiar wody przelewa się przez jego krawędź i wlewa się do komina. Jeżeli poziom wody w kominie osiągnie odpowiedni stan wlewa się do rury spustowej. Na tej rurze najczęściej instalowany jest zawór kulowy, który pozwala wyregulować prędkość spływu wody i doprowadzić cały układ do stanu równowagi. Woda dostaje się do pierwszej komory sumpa. Tam jest oczyszczana przez odpieniacz i inne filtry. Poprzez przegrodę w sumpie (stosując gąbkę) możemy wyłapać z wody inne nieczystości, które nie zdołał wyłapać odpieniacz - nie wracają do zbiornika głównego. W drugiej komorze sumpa znajduje się pompa, której zadaniem jest pompowanie wody do zbiornika głównego. W ten sposób nasz układ się zamyka.

     Na animacji poniżej przedstawiono typowe rozwiązanie obiegu wody w akwarium morskim:

     Jak widać w kominie umieszczona jest jeszcze jedna rura. Jest to tzw. rewizja - rura bezpieczeństwa. Nie ma na niej żadnego zaworu. Górny poziom rewizji ustawiony jest w miejscu, które stanowi maksymlny poziom wody w zbiorniku głównym. Zazwyczaj jest to około 1-2 cm poniżej krawędzi zbiornika. Zadaniem tej rury jest zabezpieczenie przed przelaniem się wody. Dlaczego może się tak zdarzyć?

     Stosowane w naszych zbiornikach pompy charakteryzują się bardzo różną kulturą pracy. Podawany przez producenta parametr - ilość pompowanych litrów wody - często zmienia się pod wpływem czynników takich jak temperatura, ciśnienie wody (zależne od jej poziomu w sumpie), poziom zasolenia czy nawet poziom napięcia elektrycznego. Raz ustawiony układ wody w obiegu może się więc zmieniać. Widać to najlepiej po zmieniającym się poziomie wody w kominie. Gdy pompa pompuje wolniej - nic się złego nie dzieje - co najwyżej usłyszymy charakterystyczne "siorbanie" w rurze spustowej. Gdy pompuje za szybkowody przybywa - i po to właśnie potrzebna jest nam rewizja. Oczywiście zmiejszamy dławienie rury spustowej zaworem kulowym i wszystko wraca do normy ale ratuje nas ona w sytuacjach awaryjnych. Przy dobrze zaprojektowanych obiegach te na szczęście zdarzają się bardzo rzadko.

Powrót do strony głównej poradnika - tutaj