Seachem Reef

PURIGEN

 

Purigen jest najwyższej jakości syntetycznym  absorbentem, znacznie przewyższającym inne tego typu produkty dostępne  na rynku. To nie tylko mieszanina wymieniaczy jonowych i substancji o  właściwościach wchłaniających, ale unikatowy makroporowy syntetyczny  polimer, wychwytujący rozpuszczalne i nierozpuszczalne zanieczyszczenia z  wody. Jego wydajność i szybkość działania przewyższa podobne produkty o  500 %. Usuwając organiczne zanieczyszczenia pozwala na skuteczne  wyeliminowanie ze zbiornika amoniaku, azotanów i azotynów, jednocześnie  nie pozbawiając wody cennych pierwiastków śladowych. W znaczący sposób  podwyższa redukcyjno – oksydacyjny potencjał wody i sprawia, że nabiera  ona krystalicznej przejrzystości. Granulki Purigenu w miarę zużywania  się ciemnieją, produkt może jednak zostać poddany regeneracji za pomocą  wybielacza używanego w gospodarstwie domowym. Przeznaczony jest do  akwariów morskich i słodkowodnych.

Selektywność działania: Purigen  to organiczna żywica filtracyjna o największej dostępnej na rynku  wydajności. Żaden inny produkt nie jest w stanie tak skutecznie oczyścić  wody. W przeciwieństwie do innych preparatów zawierających jedynie  wymieniacze jonowe, Purigen został zaprojektowany także do eliminowania  zanieczyszczeń organicznych. Podczas gdy zwykłe żywice są już całkowicie  nasycone metalami i innymi zanieczyszczeniami, Purigen dopiero zaczyna  ujawniać swój potencjał. Prawie nie wchłania prostych cząsteczek,  wychwytując przede wszystkim wielkocząsteczkowe związki zawierające  azot, których głównym źródłem w akwarium są odchody ryb i bezkręgowców  oraz rozkładające się pędy roślin.

Wydajność: Dzięki  dużej powierzchni granulek, Purigen jest wyjątkowo wydajny i ma wysoką  zdolność gromadzenia zanieczyszczeń. Wszystkie dostępne na rynku żywice  mają postać kulek o gładkiej powierzchni, co można zobaczyć pod  mikroskopem. Kuliste granulki Purigenu charakteryzują się dużą  porowatością, wielokrotnie zwiększającą powierzchnię kontaktu z wodą.

Regeneracja:  Purigen jest łatwy do regeneracji. Podczas użytkowania zmienia barwę z  jasnej poprzez ciemny brąz na prawie czarną. W tej postaci może zostać  zregenerowany poprzez wypłukanie w wodnym roztworze wybielacza. Zawarte w  nim chemikalia „wypalają” nagromadzone w granulkach Purigenu  zanieczyszczenia. Produkty nadające się do regeneracji w roztworze soli  kuchennej zawierają wyłącznie wymieniacze jonowe. Co więcej, w ten  sposób nie wypłucze się zanieczyszczeń organicznych, które stopniowo  kumulują się w żywicy.

Sposób użycia:  Przepłukać  przed użyciem. Przesypać żywicę do woreczka filtracyjnego o drobnych  oczkach. Litr Purigenu wystarczy do oczyszczania około 4 000 l wody  przez pół roku. O zużyciu produktu świadczy zmiana koloru na  ciemnobrązowy lub prawie czarny.

MATRIX

 

Matrix jest  medium  filtracyjnym o dużej porowatości, zapewniającym wydajne usuwanie   azotowych produktów przemiany materii. Średnica pojedynczego ziarna  wynosi  około 10mm, a całkowita ich powierzchnia w jednym litrze to  powyżej 700 m2,  co odpowiada 170 litrom plastikowych bioballi. Dzięki  swej strukturze, Matrix umożliwia osiedlanie się   mikroorganizmów zarówno w płytszej jak i głębszej części porów.  Dodatkowo mają  one optymalną wielkość dla bakterii nitryfikacyjnych i  denitryfikacyjnych.  Umożliwia to jednoczesne pozbywanie się azotanów,  azotynów i amoniaku. Matrix jest chemicznie obojętny i  nie  ulega rozkładowi. Nie trzeba go   wymieniać.  Ponieważ większość  bakterii zasiedla wnętrze porów, granulki mogą być  przepłukiwane jeśli  zachodzi taka potrzeba. Matrix nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach filtrów.

 

Sposób użycia:  Zaleca się stosowanie 500ml produktu na każde  200 litrów wody w akwarium. Matrix  może być umieszczony w każdym rodzaju filtra, ale szczególnie nadaje  się do  filtrów kanistrowych. Ziarna są na tyle duże, że nie trzeba  umieszczać ich w  specjalnym woreczku. Produkt dobrze sprawdza się w  złożach zraszanych, jednak w  tym przypadku lepsze wyniki uzyskuje się  stosując Pond Matrix o większych granulkach.

PHOSGUARD

 

PhosGuard szybko i  skutecznie usuwa fosforany oraz krzemiany z akwariów słodkowodnych oraz  morskich. Nie zaleca się stosowania go w wodzie słodkiej buforowanej  związkami fosforu. Preparat ma formę porowatych granulek, co zwiększa  powierzchnię jego kontaktu z wodą.  
 

Kulisty  kształt cząsteczek PhosGuard zapewnia optymalny przepływ wody pomiędzy  nimi po umieszczeniu produktu w komorze filtracyjnej. Konkurencyjne  preparaty mają tendencję do zbijania się ze względu na nieregularny  kształt ziaren, co ogranicza ich zdolność do usuwania fosforanów.  PhosGuard jako jedyny na rynku ma postać kulek.  Ważne: tlenek glinu nie  nadaje się do regeneracji, a jego ogrzewanie w piekarniku nie przywraca  zdolności wychwytywania fosforanów. Przyczyną tego nieporozumienia jest  przemysłowe wykorzystanie tlenku glinu do osuszania powietrza.  Faktycznie, nagromadzoną wilgoć najłatwiej usunąć przez ogrzewanie, ale  nie można w ten sposób pozbyć się wychwyconych substancji chemicznych.

MATRIX CARBON

 

Matrix Carbon jest unikalny rodzaj węgla  aktywowanego w formie kulistych, niezbrylających się granulek. Nie utrudnia  przepływu wody, a dzięki porowatej strukturze zapewnia wysoki poziom jej  oczyszczania. Matrix Carbon ma niską zawartość sadzy i w minimalnym stopniu  wpływa na odczyn wody. Nawet dodany do wody destylowanej, nie podwyższa pH  powyżej 7,0. Inne rodzaje węgla aktywowanego często zawierają fosforany. Matrix  Carbon ma najniższą zawartość tych związków ze wszystkich dostępnych na rynku preparatów  tego rodzaju. Pod względem zdolności do usuwania materii organicznej, wartości  absorpcji i czasu użycia dwukrotnie przewyższa produkty najbardziej znanych  firm.

 

       Kształt

kulisty

Przeciętna średnica

2,39 mm

Gęstość

0,49 g/cc

Objętość porów (PV)

0,55 – 0,65 ml/cc

Całkowite pole powierzchni (TSA)

500 – 600 m2/cc

TSA/PV

770 – 1100 m2/ml

Jod #

> 1 000

Melasa #

> 600

Odczyn w wodzie destylowanej

< 7,2

Fosforany

< 0,00001 g/cc

 

Węgiel jest ogólnie uważany za filtr  chemiczny, co nie jest do końca prawdą. W rzeczywistości jest także filtrem  mechanicznym, jednak zdolnym jedynie do filtrowania obiektów o rozmiarze  cząsteczek chemicznych. Proces oczyszczania zachodzi w niezwykle drobnych  pęknięciach i szczelinach zwanych makro- oraz mikroporami. Te drugie  umożliwiają usunięcie przede wszystkim metali i niewielkich jonów (np.  pierwiastków śladowych) i sprawdzają się znakomicie przy filtracji powietrza.  Węgiel aktywowany z przewagą makropodów pozwala na pozbycie się dużych cząstek  organicznych (na przykład organicznych związków azotowych) i stosowany jest do  oczyszczania wody.
O właściwościach węgla aktywowanego  decyduje rodzaj substancji, z jakiej jest on uzyskiwany. Węgiel pochodzący z łupin  orzecha kokosowego i innych produktów organicznych ma dużo mikroporów. W  preparatach uzyskiwanych z węgla bitumicznego przeważają makropory.

Matrix Carbon produkowany jest z węgla  bitumicznego. To jedyny produkt o kulistych granulkach, dzięki czemu nie  utrudnia przepływu wody. Ziarna są na tyle małe, że zapewniają maksymalną  penetrację przez wodę, ale nie istniej ryzyko wysypania się ich z woreczka.  Wszystkie rodzaje węgla aktywowanego zawierają fosforany, nie pochodzą one  jednak z przemywania węgla kwasem fosforowym. Najczęściej używany do tego jest  kwas siarkowy, a fosforany pochodzą z substancji użytej do produkcji węgla.  Głównym celem przemywania węgla kwasem jest usunięcie sadzy. Ze względu na  silnie hydrodynamiczne właściwości, z Matrix Carbon udaje się wypłukać  większość sadzy, co oznacza, że w produkcie znajduje się bardzo mało fosforanów  mogących przeniknąć do wody.

 

Sposób użycia:  250 ml węgla wystarczy do oczyszczania zbiornika o pojemności 400 l  przez kilka miesięcy. Matrix Carbon jest wolny od pyłów i niezwykle czysty. Dla  osiągnięcia najlepszych wyników woreczek z węglem powinien zostać umieszczony w  miejscu o największym przepływie wody. Produkt może być stosowany w filtrach  kanistrowych, modułach filtracji chemicznej w filtrach przelewowych i złożach  zraszanych.

DE NITRATE

 

De nitrate jest  wydajnym,  naturalnym, porowatym medium filtracyjnym, w którym  rozmieszczenie porów i ich  wielkość są optymalne dla bakterii  prowadzących procesy nitryfikacji i  denitryfikacji. Mikroorganizmy  tlenowe lokują się na powierzchni granulek i  płytko wewnątrz porów,  beztlenowe – głęboko w części wewnętrznej. Dzięki swojej  strukturze  materiał ma dużą powierzchnię, stwarzając odpowiednie warunki dla  dużej  ilości bakterii. Chociaż De nitrate ma zdolność  wiązania azotanów, jest ona dość ograniczona (podobnie jak w  przypadku  niektórych rodzajów zeolitu i żywic syntetycznych), a główny proces   usuwania tych związków ma charakter beztlenowy, podobnie jak w przypadku  „żywej  skały”. Wydajność tego procesu można zwiększyć umieszczając De nitrate  w filtrze tak, by zapewnić  przepływ wody, która będzie „przeciskać  się” przez pory. Należy jednak unikać  zbyt intensywnej cyrkulacji,  ponieważ może zaburzyć to warunki beztlenowe, w  których żyją bakterie  denitryfikacyjne. De  nitrate jest także znakomitym  medium dla procesów tlenowej nitryfikacji i  dlatego może być stosowany  jako wkład w filtrach kanistrowych, złożach  zraszanych, sumpach lub  filtrach wewnętrznych. Przy dużym przepływie wody  (powyżej 400 litrów  na godzinę) w De nitrate zachodzą przede wszystkim  procesy tlenowe, a gdy przepływ jest niski (poniżej  200 litrów na  godzinę) – zarówno tlenowe, jak i beztlenowe.

 

Sposób użycia:  Umieścić De  nitrate  w miejscu, w którym zapewniony jest przepływ wody, na przykład w   filtrze kanistrowym, module filtracji chemicznej lub filtrze  wewnętrznym. Tempo  przepływu nie powinno przekraczać 200l/h. Jeśli to  niemożliwe, zaleca się  stosowanie Matrix lub Pond Matrtix.  Przed użyciem przepłukać!  Po kilku dniach od włożenia poziom azotanów  powinien zacząć się obniżać, aż do  wartości 4-5 mg/l. Dopóki utrzymuje  się na tym poziomie, produkt działa  prawidłowo. Każde 500ml De nitrate  jest w stanie oczyścić 100 – 200 l wody, w zależności od wyjściowego  poziomu  azotanów i liczebności obsady. Najlepiej tak dobrać ilość  preparatu, by usuwała  azotany na bieżąco. W przypadku wysokiego  wyjściowego stężenia tych związków,  należy wstępnie obniżyć ich poziom  do 20 mg/l za pomocą podmian wody.