Microbe-Lift

SPECIAL BLEND

 

Kompletny ekosystem w butelce! - Zmniejsza częstotliwość podmian wody;

- Pozwala na rzadsze czyszczenie zbiornika;

- Nadaje się do stosowania w akwariach słodkowodnych i morskich;

- Wolny od substancji chemicznych

 

Cechy charakterystyczne:

Zmniejsza  częstotliwość podmian wody. Pozwala na rzadsze czyszczenie zbiornika.  Nadaje się do stosowania w akwariach słodkowodnych i morskich. Wolny od  substancji chemicznych. Przyspiesza dojrzewanie nowego zbiornika. Obniża  poziom zanieczyszczeń organicznych. Stymuluje wzrost roślin. Obniża  poziom amoniaku i przyspiesza rozkład azotanów. Usuwa nieprzyjemny  zapach oraz zmętnienie wody. W naturalny sposób utrzymuje równowagę  biologiczną w zbiorniku. Poprawia kondycję roślin i ich zdolność do  fotosyntezy. Przyspiesza rozkład zanieczyszczeń osiadających w podłoży,  na roślinach, skałach, itp. Przyspiesza usuwanie białek.

 

Środowisko  morskie charakteryzuje się wysoką stabilnością warunków i niewielkimi  wahaniami odczynu. Odchody ryb i innych żywych organizmów oraz materia  organiczna są rozcieńczane przez wodę oceaniczną. MICROBE-LIFT/ SPECIAL  BLEND wspomaga rozkład szkodliwych substancji w akwarium i zapobiega  nadmiernemu gromadzeniu się pierwiastków takich jak azot czy  siarka.MICROBE-LIFT/ SPECIAL BLEND jest produktem w pełni naturalnym,  nieszkodliwym dla roślin, ryb, ludzi i innych ssaków. Ponieważ  początkowe warunki panujące w poszczególnych zbiornikach różnią się od  siebie, podane w ulotce informacje mogą podlegać modyfikacjom.  MICROBE-LIFT/ SPECIAL BLEND wydziela woń siarkowodoru, która jednak  szybko się ulatnia. 

  • Butelka 118ml - dla akwarium 120l starczy do 16 tygodni
  • Butelka 473ml - dla akwarium 250l starczy do 62 tygodni

NITE-OUT II

 

- Opracowany do szybkiego obniżania poziomu amoniaku i azotynów

- Obniża toksyczność amoniaku i azotynów

 

Cechy charakterystyczne:

Preparat zawierający bakterie nitryfikacyjne Nitrosomonas, Nitrospira
Opracowany do szybkiego obniżania poziomu amoniaku i azotynów

MICROBE-LIFT NITE-OUT II jest przeznaczony do stosowania w akwarystyce morskiej.  Zawiera wyselekcjonowane szczepy bakterii nitryfikacyjnych,  przeprowadzających w naturalny sposób rozkład amoniaku. Mikroorganizmy  znajdujące się w roztworze przyczyniają się zapoczątkowania i utrzymania  na właściwym poziomie procesów nitryfikacji, eliminując ze zbiornika  wysoce szkodliwy amoniak. MICROBE-LIFT NITE-OUT II zawiera szczepy  bakterii Nitrosomonas, Nitrospira i Nitrobacter. Pierwsze utleniają  amoniak do azotynów, pozostałe przekształcają azotyny w azotany. 

 

Nitryfikacja:

Nitrosomonas           Nitrobacter
NH3                  →       NO2                   →        NO3
Amoniak                     Azotyny                        Azotany

 

MICROBE-LIFT NITE-OUT II zawiera wyselekcjonowane szczepy autotroficznych  mikroorganizmów (zdolnych do wykorzystywania CO2 jako źródła węgla  niezbędnego im do przeprowadzania podstawowych procesów metabolicznych).  Ich tempo wzrostu jest stosunkowo wolne i wymaga specyficznych  warunków. Cykl życiowy pojedynczej komórki od podziału do podziału  wynosi od 8 do 16 godzin. Bakterie te są bardzo wrażliwe na wpływ  czynników środowiskowych.

AMMONIA REMOVER

 

Bezpieczny dla zbiorników rafowych. Preparat o natychmiastowym  działaniu, usuwający amoniak, chlor i chloraminy, nie ma wpływu na  wydajność filtracji biologicznej. Dostępny w formie zbuforowanego  roztworu nie powoduje obniżenia twardości i odczynu. Skuteczny w  usuwaniu nawet wysokiej zawartości amoniaku. Używany zgodnie z  instrukcją, szybko i skutecznie neutralizuje amoniak, chlor i  chloraminę. Może być stosowany we wszystkich typach akwariów i oczek  wodnych, a także w zbiornikach, w których trzymane są ryby przeznaczone  do spożycia. Ammonia Remover nie jest toksyczny i nie stanowi zagrożenia  dla środowiska naturalnego.

Sposób użycia:  Do  usunięcia amoniaku, chloru i chloraminy z wody przeznaczonej do celów  akwarystycznych stosować jedną łyżeczkę od herbaty na każde 40 litrów. W  celu zneutralizowania wysokiego poziomu amoniaku w zbiorniku, stosuje  się jedną łyżeczkę od herbaty na każde 40 litrów wody, co wystarczy na  usunięcie do 1,0 mg/l całkowitego amoniaku (= 0,85 mg/l w przeliczeniu  na azot). By usunąć amoniak z wody, w której przewożone są ryby lub  bezkręgowce, stosuje się taką samą dawkę, jednak w przypadku wysokiego  poziomu amoniaku (przewyższającego 1,0 mg/l), można ją zwiększyć nawet  dziesięciokrotnie. Podczas transportu ryb i bezkręgowców zaleca się  przeprowadzenie odpowiednich testów, pozwalających ustalić zawartość  całkowitego amoniaku w wodzie przed wprowadzeniem do niej żywych  organizmów. Do uzdatnienia wody zaleca się preparat Microbe – Lift  XTreme.

Produkt jest nieszkodliwy dla ludzi i zwierząt.

PHOSPHATE REMOVER

 

Phosphate Remover nadaje  się do stosowania w akwariach morskich. Szybko neutralizuje fosforany;  Usuwa zmętnienie wody; Jest nieszkodliwy dla ryb i bezkręgowców.

 

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć!

 

Phosphat  Remover szybko i bezpiecznie usuwa fosforany z akwariów słodkowodnych i  morskich. Wiążąc je, znacząco obniża ich poziom, poprawiając  jednocześnie przejrzystość wody. Dawkowany zgodnie z zaleceniami nie  wpływa na odczyn i twardość wody.

 

Środki ostrożności:  Przechowywać z dala od dzieci; Używać zgodnie z instrukcją; W przypadku  kontaktu prepara-tu ze skórą lub oczami, przepłukać silnym strumieniem  zimnej wody; Systematycznie kontrolować poziom fosforu. Produkt  przeznaczony wyłącznie do stosowania w akwariach. Nie nadaje się dla ryb  przeznaczonych do spożycia. 

 

Sposób użycia:  Przeprowadzić test na obecność fosforanów. Phosphat Remover stosuje się  tylko, gdy poziom związków fosforowych wynosi 0,2 ppm lub więcej.  Wlewać w miejscu intensywnego przepływu wody. W akwariach mających sump,  podawać tuż przed miejscem przelewu. Nie usuwać więcej niż 1,5 ppm  fosforanów dziennie. Po pierwszym zastosowaniu podawać Phosphat Remover  co drugi dzień, do uzyskania pożądanego poziomu fosforanów. Natychmiast  po dodaniu Phosphat Remover może pojawić się zmętnienie wody, które  jednak szybko zanika. Przedawkowanie preparatu może spowodować  zmętnienie utrzymujące się nawet przez kilka godzin. Produkt nie ma  wpływu na odczyn wody.

 

Woda słodka: dawka potrzebna do usunięcia od 0,2 do 0,9 ppm fosforanów:

 

Objętość akwarium (l)
57
189
378
Ilość preparatu
2 ml
7,5 ml
15 ml

 

Woda słona: podwoić dawkę preparatu

AQUATIC STRESS RELIEF

 

- Działa antystresowo;

- Poprawia kondycję zwierząt podczas transportu;

- Preparat bezpieczny dla zbiorników rafowych.

- Przyspiesza  rekonwalescencję;

- Usuwa chlor (do 3,75 mg/l całkowitego chloru);

- Usuwa  chloraminę;

- Neutralizuje metale ciężkie;

- Zawiera koloidy chroniące skórę  ryb;

- Jest źródłem niezbędnych elektrolitów;

- Zapewnia stały poziom  twardości.

 

Aquatic Stress Relief został opracowany w celu  uspokojenia ryb i obniżenia poziomu stresu, wywołanego transportem lub  podmianami wody. Specjalne związki koloidowe tworzą na powierzchni skóry  ryb ochronną warstwę, przyspieszając odrastanie utraconych łusek oraz  gojenie drobnych ran i innych uszkodzeń.  Produkt usuwa też chlor i  rozkłada chloraminy, neutralizuje metale ciężkie, takie jak cynk, miedź  czy żelazo, których obecność w zbiorniku zagraża życiu ryb i  bezkręgowców.  Niezbędne elektrolity pomagają utrzymać równowagę w  zbiorniku. Preparat nadaje się do stosowania we wszystkich rodzajach  akwariów i oczek wodnych, z wyjątkiem tych, gdzie hodowane są ryby i  bezkręgowce przeznaczone do konsumpcji przez człowieka. Nie jest  toksyczny i nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Zalecenia: Przed  użyciem wstrząsnąć! Preparat przeznaczony jest do stosowania w  zbiornikach, w których poziom amoniaku i chloraminy jest na tyle niski,  że nie stanowi powodu do niepokoju. W przypadku podwyższonej zawartości  tych związków zaleca się używanie preparatu XTreme.

 

Sposób użycia:  Produkt  stosuje się do uzdatniania wody w nowozakładanych akwariach lub  oczkach, przed, podczas i po podmianie wody, przed wprowadzeniem nowych  ryb, płazów, bezkręgowców lub roślin. Dawkowanie: jedna łyżeczka od  herbaty (5ml) na 40 litrów wody. W tej samej proporcji dodawać do wody  przeznaczonej do transportu ryb. W przypadku bardzo dużych zbiorników  stosuje się 30 ml produktu na 230 l wody. Preparat nieszkodliwy dla  ludzi i zwierząt.

ARTEMIS

 

Artemiss jest całkowicie naturalnym środkiem  leczniczym, skutecznym w zwalczaniu następujących dolegliwości i objawów  chorobowych: Stany zapalne o podłożu bakteryjnym, wytrzeszcz oczu,  Saprolegnioza, wrzody i wybroczyny, zmętnienie skóry, wrzody otworu  gębowego, martwica płetw, nastroszenie łusek.

Artemiss  jest unikalnym ziołowym środkiem poprawiającym odporność ryb, leczącym  choroby o podłożu bateryjnym i infekcje grzybicze. Wzmacnia system  immunologiczny, bez ryzyka nabycia oporności przez szczepy bakteryjne,  jak to ma miejsce w przypadku stosowania antybiotyków. Ułatwia usuwanie  mikroorganizmów chorobotwórczych z zakażonego miejsca, przez co –  pozbawione żywiciela – szybko giną. Przyspiesza procesy regeneracji  zniszczonych tkanek.

 

Środki ostrożności:  Podczas kuracji nie stosować innych leków. Nie stosować razem z  produktami glonobójczymi i zawierającymi miedź. W razie dostania się  preparatu do oczu przemyć je dużą ilością zimnej wody. Przechowywać z  dala od dzieci. Produkt nadaje się wyłącznie do użytku akwarystycznego,  nie należy stosować go do leczenia ryb przeznaczonych do spożycia. 

 

Sposób użycia:  Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.  Usunąć węgiel,  zeolit, Purigen,  Chemipure, wyłączyć lampę UV. Dodatkowo w akwariach słonowodnych   wyłączyć odpieniacz i ozonator. Nie ma konieczności odłączania filtracji  biologicznej. Artemiss jest najskuteczniejszy, gdy zastosuje się go  natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych niepokojących objawów. 

 

Dawkowanie:  Stosować 1 ml produktu na każde 20 litrów wody w akwarium, codziennie  przez 10 dni lub 1 łyżeczkę od herbaty (5 ml) na każde 95 litrów wody  przez taki sam czas. Przy wprowadzaniu nowych ryb do zbiornika można w  celu zmniejszenia stresu i podwyższenia odporności profilaktycznie  zastosować na zmianę preparaty Artemiss i Herbtana w standardowych  dawkach, co 12 godzin przez 2 doby. Preparat jest całkowicie bezpieczny  dla ryb i innych zwierząt wodnych. Znakomicie sprawdza się przy  aklimatyzowaniu ich w nowym środowisku. Przechowywany w oryginalnym  opakowaniu, w temperaturze pokojowej, 2 lata trwałości. Nie zamrażać!

HERBTANA

 

Herbtana to  całkowicie naturalny środek leczniczy przeznaczony do zwalczania chorób  pasożytniczych. Nie zawiera substancji chemicznych i działa skutecznie  przeciw następującym dolegliwościom: Zakażenie kul orzęskiem (ospa  rybia), Kostioza, Daktylogyroza (skrzel i skóry), Trichodinoza,  Chilodoneloza, Oodinoza (choroba welwetowa).

 

Przed użyciem wstrząsnąć!

 

Herbtana  to unikatowy środek podwyższający odporność i leczący choroby  wywoływane przez pasożyty, takie jak zakażenie orzęskiem, oodinoza,  daktylogyroza (skrzel i skóry), trichodinoza i chilodoneloza. Objawami  zakażeń pasożytniczych są między innymi: zmętnienie skóry, przyspieszony  lub ciężki oddech. Pasożyty zewnętrzne obecne są na ciele większości  ryb praktycznie przez cały czas, choć ich liczba jest niewielka i  kontrolowana przez sprawnie działający układ odpornościowy. W warunkach  wzmożonego stresu działanie systemu immunologicznego ulega osłabieniu,  co powoduje upośledzenie reakcji obronnej na obecność patogenów.  Dochodzi do szybkiego rozmnażania się pasożytów i w rezultacie  wystąpienia którejś z wymienionych wyżej chorób. Herbtana wspomaga układ  odpornościowy ryb i ułatwia pozbywanie się pasożytów, które giną, nie  mogąc ponownie osiąść na ciele żywiciela. Produkt nadaje się wyłącznie  do użytku akwarystycznego, nie należy stosować go do leczenia ryb  przeznaczonych do spożycia.

 

Sposób użycia:  Dobrze wstrząsnąć przed użyciem.  Usunąć węgiel,  zeolit, Purigen,  Chemipure, wyłączyć lampę UV. Dodatkowo w akwariach słonowodnych   wyłączyć odpieniacz i ozonator. Nie ma konieczności odłączania filtracji  biologicznej. MICROBE-LIFT HERBTANA jest najskuteczniejszy, gdy  zastosuje się go natychmiast po zaobserwowaniu pierwszych niepokojących  objawów.

 

Dawkowanie: Stosować 1 ml  produktu na każde 20 litrów wody w akwarium, codziennie przez 10 dni lub  1 łyżeczkę od herbaty (5 ml) na każde 95 litrów wody przez taki sam  czas. W cięższych przypadkach można wydłużyć czas stosowania, dopóki nie  nastąpi widoczna poprawa. Przy wprowadzaniu nowych ryb do zbiornika  można w celu zmniejszenia stresu i podwyższenia odporności  profilaktycznie zastosować na zmianę preparaty Herbtana i Artemiss w  standardowych dawkach, co 12 godzin przez 2 doby. Preparat jest  całkowicie bezpieczny dla ryb i innych zwierząt wodnych. Znakomicie  sprawdza się przy aklimatyzowaniu ich w nowym środowisku.  Przechowywany  w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej, ma 2 lata  trwałości. Nie zamrażać!

 

Środki ostrożności: Podczas  kuracji nie stosować innych leków. Nie stosować razem z produktami  glonobójczymi i zawierającymi miedź. W razie dostania się preparatu do  oczu przemyć je dużą ilością zimnej wody. Przechowywać z dala od dzieci. 

BACTERIAL AQUARIUM BALANCER

 

- Zapobiega „syndromowi nowego akwarium”;

- Pomaga usuwać amoniak i azotany;

- Zmniejsza ilość zanieczyszczeń organicznych;

- Pomaga w utrzymaniu w czystości pomp, filtrów, dekoracji i podłoża;

- Zmniejsza straty w obsadzie.

 

Cechy charakterystyczne:

Bezwonny

 

MICROBE-LIFT  BACTERIAL AQUARIUM BALANCER pozwala na wprowadzenie do zbiornika kultur  dobroczynnych bakterii, które zmniejszają zanieczyszczenie wody, a  także pomagają utrzymać w czystości pompy, filtry, dekoracje i podłoże.  Ich zadaniem jest rozkład materii organicznej wytwarzanej przez ryby w  procesach metabolicznych. Zwiększając obsadę należy każdorazowo  kontrolować poziom amoniaku i azotynów. Ich wysoki poziom może wskazywać  na przerybienie akwarium.  

 

UWAGA: słona woda spowalnia aktywność bakterii, dlatego do akwariów morskich zaleca się dodawanie o 25-50 % więcej produktu.

Środki ostrożności: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Używać zgodnie z instrukcją.
W razie kontaktu ze skórą lub dostania się preparatu do oczu, obficie spłukać wodą. Produkt wyłącznie do stosowania w akwarystyce i hodowli ryb ozdobnych. Nie stosować w zbiornikach z rybami przeznaczonymi do konsumpcji.

  • Butelka 118ml - wystarczy na zbiornik 3800l
  • Butelka 473ml - wystarczy na zbiornik 7200l 

THERA P

 

Zapewnia lepszą kondycję ryb, poprawia jakość wody;   

- Nadaje się do stosowania w akwariach morskich i słodkowodnych;   

- Nie zwiera sztucznych substancji chemicznych;   

- Zwiększa odporność ryb na pasożyty i inne patogeny;   

- Pomaga ustalić i utrzymać równowagę bakteriologiczną;

- Wspomaga działanie ekosystemu w akwarium, poprawia warunki niezbędne do rozmnażania organizmów wodnych;   

- Wzmacnia system odpornościowy ryb;   

- Przyspiesza wzrost organizmów wodnych;   

- Podwyższa poziom tlenu rozpuszczonego w wodzie;   

- Pomaga w oddychaniu i wymianie gazowej;   

- Utlenia amoniak i azotyny, obniża poziom azotanów;   

- Działa korzystnie w przypadku przerybienia;   

- Eliminuje stres;   

- Przyspiesza rozkład odchodów;   

- Wspomaga filtrację biologiczną;   

- Nieszkodliwy dla większość roślin i zwierząt wodnych;   

- Działa w szerokim zakresie odczynu;   

- Nie wpływa na zawartość składników mineralnych w akwarium;   

- Usuwa nieprzyjemne zapachy.

 

Przed użyciem wstrząsnąć.

 

Trwałość:

  • Zamknięte opakowanie – 2 lata.   
  • Otwarte opakowanie – rok.   

Produkt  powinien pozostać w oryginalnym opakowaniu, ponieważ po przelaniu może  stracić swoje właściwości.    Ponieważ kultury bakterii w każdej butelce  Thera P są namnażane oddzielnie, możliwe są różnice w zabarwieniu  płynu. Nie mają one jednak żadnego wpływu na działanie preparatu.  Znajdujące się w roztworze drobne cząsteczki to fragmenty naturalnego,  bakteryjnego biofilmu, które oderwały się od ścianek opakowania.  Napęcznienie lub ściśnięcie butelki jest spowodowane jej hermetycznym  zamknięciem i różnicą ciśnienia wywołaną przez zmiany temperatury.

 

Akwaria morskie

Bakterie  zawarte w preparacie pozostają aktywne w wodzie morskiej o gęstości od  1,017 do 1,025. Przy zakładaniu nowego zbiornika zaleca się  przygotowanie wody z wybranym rodzajem soli i mieszanie jej przez 24  godziny za pomocą pompki cyrkulacyjnej. Następnie należy skontrolować  gęstość i przeprowadzić ewentualną korektę, dodając sól lub wodę. Potem  można wlać preparat bakteryjny.    Woda morska jest bardzo stabilnym  środowiskiem, gdzie występują tylko niewielkie wahania odczynu. W morzu  odchody ryb i materia organiczna szybko ulegają rozcieńczeniu. Bakterie  obecne w preparacie Thera P ułatwiają i przyspieszają rozkład materii  organicznej, a także usuwanie nadmiaru niektórych pierwiastków, takich  jak węgiel czy azot, które mają tendencję do gromadzenia się w akwarium

 

Thera P  nie jest preparatem chemicznym i jako taki jest  nieszkodliwy dla  ludzi, ryb, innych zwierząt wodnych i lądowych oraz roślin.  Ponieważ  każdy zbiornik ma inną dynamikę, może istnieć konieczność wprowadzenia   pewnych modyfikacji w dawkowaniu preparatu.

 

Thera P wydziela woń siarkowodoru, która szybko się ulatnia.

 

Uwaga! Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Nie pić. W przypadku dostania  się preparatu do otwartej rany, przemyć wodą i mydłem.

 

Dawkowanie:
Każde opakowanie zawiera darmową miarkę.

 

Objętość    akwarium (litry)

40 -55

75 - 110

200 - 250

300

400

Dawkowanie

Dzień 1

15 ml

30 ml

60 ml

75 ml

120 ml

Dzień 8,    15, 22, 29

10 ml

20 ml

40 ml

50 ml

80 ml

Dawkowanie    lecznicze

Dzień 1

20 ml

45 ml

90 ml

110 ml

180 ml

Dzień 8,    15, 22, 29

15 ml

30 ml

60 ml

75 ml

120 ml

 

Ważne: Słona  woda spowalnia aktywność bakterii. Do akwariów morskich zaleca się  dodawanie 25 do 50 % preparatu więcej. Gatunki bakterii zawarte w Thera P  nie upośledzają działania filtracji biologicznej. Zaleca się wyłącznie  lampy UV na 48 – 72 godziny po podaniu preparatu, co pozwoli  mikroorganizmom bezpiecznie przejść przez najbardziej aktywną fazę  wzrostu. 

 

Thera P można używać podczas stosowania węgla  aktywowanego i produktów zawierających miedź. Sugerowane dawkowanie  należy dostosować do liczebności obsady w zbiorniku. Wysoki poziom  chloru i chloraminy oraz niektóre leki stosowane w akwarystyce mogą  obniżać skuteczność działania produktu. Po podaniu antybiotyków należy  odczekać 72 godziny przed zastosowaniem Thera P.. 

GARLIC ENHANCE

 

Microbe-Lift Garlic Enhance jest przygotowany do nasączania pokarmu lub  nanoszenia na pokarm. Idealnie podkreśla smak pokarmu. Działa jako silny  atraktor, zachęcając słabo żerujące ryby do większej aktywności.  Preparat zalecany jest szczególnie w przypadkach stresu, infekcji,  pojawienia się pasożytów lub widocznych zranień na ciele ryb. Ułatwia  przyjmowanie lekarstw przez ryby.

Microbe-Lift Garlic Enhance może być również dodawany bezpośrednio do wody akwariowej jeśli ryby nie przyjmują pokarmu.

Sposób użycia:  Może  być dodawany bezpośrednio wody akwariowej. Może być dodawany do każdego  rodzaju pokarmu, należy go kilkukrotnie spryskać Garlic Enhance w  zależności od ilości pokarmu.
Przed użyciem wstrząsnąć. Przechowywać w  chłodnym pomieszczeniu, zamknięty pojemnik chronić od  bezpośredniego  światła słonecznego.

Uwaga: Produkt nie przeznaczony do spożycia przez ludzi. Przechowywać z dala od dzieci!

GRAVEL & SUBSTRATE CLEANER

 

- Pomaga szybko usunąć osad i muł;

- Działa 80% szybciej niż preparaty zawierające wyłącznie bakterie;

- Wiąże i obniża poziom związków chemicznych, w tym fosforanów;

- Zawiera substancje organiczne i mikroorganizmy.

 

MICROBE-LIFT GSC to niezwykle skuteczny preparat, przyspieszający  biologiczny rozkład resztek organicznych osiadających na dnie zbiornika,  które mogą zaszkodzić roślinom i zwierzętom. Gromadząca się materia  organiczna ulega procesom degradacji, uwalniając do zbiornika szkodliwe  gazy i związki chemiczne, mogące zagrozić życiu roślin, ryb i innych  organizmów żywych. MICROBE-LIFT GSC w naturalny sposób wspomaga rozkład  osadów i mułu, ograniczając, a nawet eliminując przedostawanie się do  wody toksycznych gazów i utrzymując ją w czystości. Preparat zawiera  związki celulozy, wyselekcjonowane substancje organiczne przyspieszające  rozwój mikroorganizmów oraz szczepy bakterii szczególnie skutecznych w  rozkładaniu osadów materii organicznej. 

Zaleca  się używanie M-L GRAVEL & SUBSTRATE CLEANER razem z innymi  preparatami bakteryjnymi i enzymatycznymi MICROBE-LIFT. MICROBE-LIFT GSC  w ciągu 48-96 godzin od podania usuwa nieprawidłowe zabarwienie wody i  przywraca jej przejrzystość.  Produkt ma lekkie zabarwienie i w  niewielkim stopniu może zmienić barwę wody w akwarium, co nie stanowi  powodu do niepokoju. Składniki aktywne są całkowicie naturalne i  wspomagają przywracanie wodzie przejrzystości oraz przyspieszają rozkład  substancji organicznych. 

 

Środki ostrożności: Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci; Używać zgodnie z instrukcją; W razie kontaktu z oczami lub skórą przemyć dużą ilością wody.
Produkt wyłącznie do użycia w akwarystyce i hodowli ryb ozdobnych. Nie stosować w zbiornikach z rybami przeznaczonymi do konsumpcji. 

  • Butelka 118ml – wystarczy na zbiornik 450l przez rok
  • Butelka 473ml - wystarczy na zbiornik 1800l przez rok