Iodine

LUGOL'S SOLUTION

 

Płyn Lugola (Lugol's Solution) stanowi bogate źródło wolnego jodu i  jodków dla zwierząt oraz makroglonów zamieszkujących akwaria rafowe.  Daje bardzo dobre wyniki w zbiornikach z twardymi koralami, jednak  szczególnie zalecany jest w przypadku hodowli korali miękkich i z  rodzaju Xenia. Użycie płynu Lugola do kąpieli korali miękkich lub  skórzastych pomaga pozbyć się pasożytów i bakterii chorobotwórczych.  Produkt przyspiesza rozrost polipów, poprawia ich wybarwienie i  zapobiega bieleniu wywołanemu zmianami natężenia światła. Dostarcza też  ważnych składników odżywczych morskim bezkręgowcom i rybom. Nie zawiera  fosforanów, azotanów, glukonianów i innych cukrów.     

 

Sposób użycia: Płyn Lugola jest bardzo stężony, dlatego  bezwzględnie należy przestrzegać zalecanego sposobu dawkowania.  Stosować 1 kroplę na każde 90 litrów objętości akwarium co tydzień,  podając preparat do sumpa lub w miejscu silnego prądu wody. Można też go  rozcieńczyć w niepełnej szklance wody z akwarium i za pomocą pipety lub  strzykawki wlewać w bezpośrednim sąsiedztwie kolonii koralowców. Przed  podaniem nie mieszać z innymi preparatami! Przygotowanie kąpieli: w  oddzielnym zbiorniku zmieszać wodę z akwarium z płynem Lugola w  proporcji 40 kropli na 4 litry. Zanurzyć koralowiec na 10-15 minut.                            

 

Środki ostrożności: Płyn  Lugola jest bardzo stężony, dlatego należy stosować go ostrożnie, ściśle  przestrzegając instrukcji. Doskonale wpływa na rozwój twardych i  miękkich koralowców, szczególnie z rodzaju Xenia. Najlepiej podawać go w  miejscu występowania silnego prądu wody, aby przez dłuższy czas mógł  swobodnie krążyć po zbiorniku. Można go także rozcieńczyć w proporcji 1  kropla na pół szklanki wody z akwarium i wkraplać w bezpośrednim  sąsiedztwie polipów. W takim przypadku należy jednak zachować  ostrożność, ponieważ nie wszystkie koralowce reagują pozytywnie na tego  typu dawkowanie. Dotyczy to szczególne korali twardych, którym nie  zawsze odpowiada ta metoda suplementacji.
Płyn Lugola, a także Concentrated Iodine Supplemet oraz Tech I stanowią  cenne źródło jodu i jodków dla morskich bezkręgowców. Używając płynu  Lugola razem z Concentrated Iodine Supplement, ten drugi należy podawać w  połowie zalecanej dawki i nie stosować obu produktów tego samego dnia. W  przypadku jednoczesnego podawania płynu Lugola i Tech I, oba preparaty  należy podawać zamiennie, co 3-4 dni, zmniejszając dawkę każdego z nich o  połowę. Przy podejrzeniu przedawkowania płynu Lugola, należy dodać do akwarium 1  kroplę KENT Chlorinex lub Ammonia Detox na każde 2 krople  przedawkowanego preparatu i zaprzestać stosowania go na 24 godziny.                             

 

Zawartość:  woda dejonizowana, jodek potasu, jod.   

 

Uwaga: produkt nie nadaje się do  spożycia przez ludzi! Chronić przed dziećmi! W razie przypadkowego  połknięcia, natychmiast skontaktować się z lekarzem! Preparat zostawia  plamy na skórze i tkaninach.                         

 

Produkt dostępny w opakowaniach: 30m

SUPER IODINE SUPPLEMENT

 

KENT Marine Super Iodine Supplement dostarcza łatwo przyswajalnego jodu  miesz-kańcom każdego akwarium morskiego. Choć pier-wiastek ten znajduje  się we wszystkich mieszan-kach soli wytwarzanych dla potrzeb akwarystyki  morskiej, jest bardzo szybko zużywany, bądź usu-wany ze zbiornika za  sprawą odpieniacza, syste-mu filtracyjnego oraz ozonatora. Super Iodine  Supplement stanowi źródło jodu niezbędnego do prawidłowego wzrostu  bezkrę-gowców i glonów. Dzięki stabilnej formie znajdujące się w  preparacie związki tego pierwia-stka nie stanowią zagrożenia dla  pożądanych bakterii zasiedlających filtr. Wysoka jakość produktu została  powszechnie doceniona przez hobbystów.     

 

Sposób użycia: 1 łyżeczka od herbaty (5 ml lub jedna nakrętka) na  każde 190 litrów objętości zbiornika co tydzień lub 8 kropli (na każde  190 litrów wody) codziennie.  

 

Środki ostrożności:

  1. W celu utrzymania twardości węglanowej na optymalnym  poziomie 10 dKH zaleca się stosowanie KENT Marine Aquarium pH Buffer lub  Superbuffer - dKH. (Wartość dKH nie powinna spadać poniżej 8 ani  przekraczać 12). Pozwoli to na zachowanie właś-ciwości buforujących wody  i zapewni jej stabilny odczyn, zapobiegając jednocześnie wytrącaniu się  tak potrzebnych pierwiastków jak wapń i stront.
  2. Stosowanie takich preparatów jak KENT Kalkwasser Mix,  Concentrated Liquid Calcium lub Turbo Calcium zapewni prawidłowy poziom  wapnia w akwarium. Właściwe stężenie strontu można uzyskać dodając  Strontium & Molybdenium lub Turbo Strontium. KENT Coral - Vite  dostarczy rubidu, litu, baru oraz innych pierwiastków i niezbędnych  witamin. Coral - Vite, Essential Elements i Super Iodine Supplement mogą  być stosowane jednocześnie.
  3. Regularne stosowanie Super Iodine Supplement pozwoli utrzymać zawartość jodu na prawidłowym poziomie 

Zawartość: woda dejonizowana, sole jodu w postaci jodków, substancje stabilizujące.

UWAGA! Produkt nie nadaje się do  spożycia przez ludzi! Wyłącznie do użytku w akwariach! Nie stosować u  ryb przeznaczonych do konsumpcji! Chronić przed dziećmi!   

Produkt dostępny w opakowaniach: 250ml, 500ml, 2L

TECH I

 

KENT Marine Tech I stanowi prawdziwy przełom w dziedzinie preparatów  akwarystycznych dostarczających substancji niezbędnych do prawidłowego  rozwoju morskich zwierząt i glonów. Jod, znajdujący się w mieszankach  soli morskich, jest szybko zużywany, a także usuwany z wody przez  odpieniacz, ozonator oraz system filtracyjny. Podczas gdy inne preparaty  zawierające jod są aktywne w zbiorniku zaledwie przez kilka dni, Tech I  uwalnia jod w unikalny, potrójny sposób, zapewniając w ten sposób  długotrwałą dostępność tego pierwiastka. Zawiera wolny jod oraz jodki  ulegające powolnemu rozkładowi. Hobbyści stosujący Tech I informują o  gwałtownym rozrastaniu się koralowców, nawet tych najbardziej wrażliwych  i najtrudniejszych do utrzymania. Szczególnie korzystny wpływ  zanotowano w przypadku koralowców z rodzaju Xenia. Także polipy innych  korali otwierają się pełniej. Tech I zapobiega bieleniu koralowców.  Stanowi prawdziwy przełom w hodowli najbardziej wymagających gatunków  morskich bezkręgowców.     

 

Sposób użycia: 2 łyżeczki od herbaty (10 ml lub dwie nakrętki) na  każde 190 litrów pojemności zbiornika, co 7 dni przez 3 tygodnie. W  następnych tygodniach dodawać połowę pierwotnej dawki, do momentu, w  którym stężenie jodu będzie wykrywalne testami akwarystycznymi. Preparat  wlewać bezpośrednio do akwarium w miejscu silnego prądu wody. Nie  mieszać wcześniej z podobnymi suplementami. Nie stosować razem z Poly Ox  oraz innymi produktami zawierającymi tlen lub ozon. 

 

Środki ostrożności: Tech I natychmiast dostarcza  wolnego jodu oraz jodków, a specjalny system stopniowego uwalniania  sprawia, że pierwiastek ten jest dostępny przez wiele tygodni. Testy  akwarystyczne nie zarejestrują obecności wolno uwalniających się  związków jodu, mogą też nie wykryć obecności wolnego jodu. Dlatego nie  należy przekraczać dawki podanej na opakowaniu, a kiedy testy  akwarystyczne wykażą obecność jodu lub jodków, wstrzymać się z dalszym  stosowaniem preparatu, aby stężenie pierwiastka nie przekroczyło  zalecanego poziomu. Konieczne jest uważne obserwowanie zwierząt w  akwarium. W przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów należy  zaprzestać dodawania Tech I i wznowić je dopiero po tygodniu, stosując  połowę zalecanej dawki. (Jeśli używa się produktu zgodnie z zaleceniami,  korzystanie z testów akwarystycznych do oznaczania poziomu jodu/jodków  nie jest konieczne). 

Należy zachować ostrożność w przypadku używania Tech I  przy pracującym ozonatorze. Obecność ozonu może spowodować  natychmiastowe uwolnienie całego jodu zawartego w preparacie. Zalecane  jest uważne obserwowanie zachowania zwierząt w akwarium i zaprzestanie  podawania preparatu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących  objawów. Tech I jest przeznaczony dla wytrawnych hobbystów. Mniej  doświadczeni posiadacze akwariów morskich lub osoby stosujące ozonator  powinny używać KENT Concentrated Iodine Supplement. 

KENT Marine Essential Elements i Coral - Vite mogą być  stosowane jednocześnie z Tech I, co pozwoli na uzupełnienie poziomu  składników mineralnych zużywanych przez koralowce i inne organizmy  bezkręgowe oraz usuwanych ze zbiornika przez odpieniacz i system  filtracyjny. KENT Kalkwasser Mix, Concentrated Liquid Calcium lub Turbo  Calcium pozwolą na utrzymanie odpowiedniego poziomu wapnia. W akwariach z  dużą liczbą koralowców wymagana jest dodatkowa ilość strontu, dlatego  oprócz podawania Coral - Vite zaleca się uzupełnianie jego niedoborów  preparatem KENT Strontium & Molybdenium Supplement lub Turbo  Strontium. Makroglony potrzebują do prawidłowego rozwoju odpowiedniego  stężenia żelaza. Ważną rolę w rozwoju koralowców odgrywa też właściwe,  silne oświetlenie oraz sprawnie działający system filtracji. Zaleca się  regularne przeprowadzanie podmian wody. Stosowanie KENT Marine  Superbuffer - dKH zapewni utrzymanie właściwej twardości węglanowej i  zapobiegnie gwałtownym wahaniom odczynu wody. 

 

Zawartość: woda dejonizowana, jodki wolno uwalniające jod, jod, jodek potasu, substancje stabilizujące.   

 

Uwaga: Produkt nie nadaje się do  spożycia przez ludzi! Wyłącznie do użytku w akwariach! Nie stosować u  ryb przeznaczonych do konsumpcji! Chronić przed dziećmi   

Produkt dostępny w opakowaniach: 250ml, 500ml, 2L