Bufory

CORAL BUILDERCORAL  BUILDER jest preparatem podwyższającym zasadowość i twardość węglanową  (KH) w morskich akwariach rafowych. Używany zgodnie z instrukcją, wpływa  w niewielkim stopniu na poziom wapnia, magnezu i strontu. Stabilizuje  odczyn i zapobiega jego obniżeniu. Jest najlepszym tego typu produktem  buforującym stworzonym z myślą o zbiornikach rafowych. Nie powoduje  mętnienia wody ani wytrącania się osadów, nie osiada na koralowcach.

 

Sposób użycia: ponieważ CORAL BUILDER nie podwyższa pH,  przeznaczony jest do stosowania w akwariach, w których odczyn wody  wynosi około 8,3. Jeśli odczyn jest zbyt niski, zaleca się zastosowanie  KENT SuperBuffer dKH do momentu uzyskania pożądanej wartości, a  następnie używanie Coral Builder. Roztwór przygotowuje się,  rozpuszczając łyżeczkę od herbaty produktu w szklance słodkiej wody.  Roztwór dodaje się do sumpa lub bezpośrednio do zbiornika. Otrzymana  ilość wystarczy na 160 litrów objętości zbiornika. Stosować codziennie,  do uzyskania docelowej twardości węglanowej. Po godzinie od podania  przeprowadzić pomiar KH. Zaleca się, aby woda w akwarium rafowym miała  odczyn 8,0 - 8,3, a alkaliczność od 2,9 do 4,0 meq/l (8 - 11 dKH). Po  osiągnięciu pożądanych parametrów 2 razy w tygodniu dodawać pół łyżeczki  od herbaty Coral Builder na każde 160 litrów objętości akwarium.  Regularnie kontrolować twardość i dopasowywać do niej dawkowanie  preparatu. Aby zapewnić bezkręgowcom odpowiedni poziom niezbędnych im  składników mineralnych, zaleca się używanie Kalkwasser Mix, Concentrated  Liquid Calcium (lub Turbo-Calcium), Strontium&Molybdenum Supplement  oraz Tech I (źródło jodu). W przypadku problemów z utrzymaniem stężenia  wapnia na prawidłowym poziomie sprawdzić, czy ilość magnezu w  stosowanej soli jest zgodna z parametrami wody morskiej. Raz w tygodniu  zaleca się stosowanie Essential Elements i Coral Vite, dostarczających  pierwiastków śladowych oraz Coral Accel, wpływającego korzystnie na  wzrost koralowców.

 

UWAGA! Preparat zawiera sole węglany i  dwuwęglany. Nie pić i nie wdychać. W przypadku dostania się proszku do  oczu, przemywać je wodą przez 15 minut. W przypadku połknięcia popić  dużą ilością wody i zgłosić się do lekarza! Kontakt ze skórą może  wywołać podrażnienie. Przechowywać z dala od dzieci!   

 

Produkt dostępny w opakowaniach: 250g, 500g, 1000g, 4kg  

LICUID REACTOR

 

Liquid Reactor to kompletny system zapewniający stały poziom wapnia,  pozwalający na osiągnięcie takich samych rezultatów, jak w przypadku  stosowania reaktora wapniowego, jednak bez konieczności kupowania  drogiego sprzętu: dozownika CO2, mieszadła i pH-metru. Używając go, nie  ryzykuje się przedawkowania dwutlenku węgla, co mogłoby pociągnąć za  sobą niekontrolowany wzrost glonów i problemy z utrzymaniem stałego  odczynu wody. Liquid Reactor podnosi stężenie wapnia, magnezu, strontu i  węglanów (podwyższa twardość węglanową wody). Nie zawiera chloru,  fosforanów, azotanów i glukonianów. Opakowanie o pojemności 470ml  wystarczy na 18 900 litrów wody i zawiera 126 000 ppm wapnia i 193 000  ppm węglanów.     

 

Sposób użycia: Przed użyciem wstrząsać intensywnie przez 5 do 10  sekund. Dodać 5-10 ml (nakrętka na butelce 470 ml odpowiada 5 ml, na  butelce 1,9 l - 10 ml) na każde 200 litrów objętości akwarium. Preparat  wlewać w miejscu występowania silnego prądu wody. Stosować codziennie,  do uzyskania pożądanego stężenia wapnia. Ze względu na wysokie stężenie  produkt powoduje zmętnienie wody, które powinno minąć w ciągu mniej  więcej godziny. Zaleca się podawania Liquid Reactor w nocy, w związku z  następującym wtedy naturalnym obniżeniem wartości pH. Dodanie 1 ml  produktu na każde 4 litry oczyszczonej metodą RO wody zwiększa poziom  wapni do 33 ppm, a węglanów do 51 ppm.   

 

Środki ostrożności: KENT Marine Liquid Reactor to wodny  roztwór wapnia i węglanów, dostarczający także magnezu, strontu i  pierwiastków śladowych. Uzyskuje się go z prehistorycznych morskich  osadów dennych, które uległy wyniesieniu i obecnie znajdują się na  lądzie (dzięki czemu chroni się współcześnie istniejące ekosystemy  morskie przed degradacją). Preparat jest pozbawiony szkodliwych  substancji organicznych, które często znajdują się w produktach  pozyskiwanych z osadów pochodzenia lądowego. Jego zastosowanie znacznie  ułatwia podawanie wapnia, magnezu i węglanów do akwariów rafowych.  Stanowi oszczędną alternatywę dla reaktora wapniowego oraz nie niesie ze  sobą ryzyka przedawkowania dwutlenku węgla. Nie zawiera jonów  chlorkowych, co zapobiega zaburzeniu równowagi jonowej w akwarium.  Liquid Reactor skutecznie uzupełnia braki wapnia i węglanów, w  zależności od wartości do jakiej spada ich poziom. Produkt nadaje się do  stosowania wraz z innymi preparatami firmy KENT. Aby zapobiegać  niedoborowi określonych pierwiastków i związków chemicznych w akwarium,  hobbyści mogą stosować całą gamę preparatów, działających wolniej lub  szybciej. Jeśli jest to konieczne, jednocześnie z Liquid Reactor można  podawać też Kalkwasser Mix lub inne produkty zawierające wapń, bądź Tech  CB i Tech M. W takim przypadku stosuje się zmniejszone dawki wszystkich  tych preparatów. Między kolejnymi podmianami wody zaleca się stosowanie  Essential Elements, Coral Vite i Tech I. Do podmian zalecane jest  używanie wody oczyszczonej metodą odwróconej osmozy oraz soli KENT.  Prawidłowe żywienie filtrujących organizmów bezkręgowych zapewni  stosowanie preparatów PhytoPlex, Coral Accel i ChromaPlex.  Prawidłowa wartość pH w akwarium morskim powinna wahać się między 8,0 a  8,3, natomiast twardość węglanowa - 8-12 dKH. Zalecany poziom wapnia  wynosi od 400 do 450 ppm. Wszystkie te wartości należy systematycznie  kontrolować za pomocą testów akwarystycznych i korygować w razie  potrzeby.  

 

Zawartość: Woda oczyszczona metodą odwróconej osmozy, sole wapnia, magnezu i strontu (bez chlorków) pochodzące z naturalnych źródeł.  

 

Uwaga: Preparat podrażnia skórę i  oczy. W przypadku dostania się do oczu przemywać wodą przez 15 minut i  zgłosić się do lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć pod  bieżącą wodą. Nie spożywać! Przechowywać z dala od dzieci!   

 

Produkt dostępny w opakowaniach: 250ml, 500ml, 2L

MARINE AQUARIUM pH BUFFER

 

Kent Marine Aquarium pH Buffer jest specjalnie  przygotowaną mieszanką buforującą i alkalizującą lub budującą twardość węglanową (KH), przeznaczoną do stabilizowania pH wody morskiej do wartości 8,0 – 8,3 i podnoszenia KH. Nadaje się do użycia z Kalkwasser Mix , Liquid Calcium lub Turbo Clacium.

Należy rozpuścić łyżeczkę od herbaty  Marine Aquarium pH-Buffer w szklance wody RO. Dodawać codziennie bezpośrednio do akwarium lub filtra na każde 80 litrów wody akwariowej do czasu osiągnięcia żądanego pH i twardości węglanowej. Odczekać około godziny, aby zmierzyć twardość węglanową, ale 24 godziny aby zmierzyć pH w celu jego ustabilizowania. Może być stosowany we wszystkich typach akwariów morskich.

pH w akwariach morskich powinno się zawierać w przedziale 8,0 a 8,3 , natomiast twardość węglanowa między 8 a 12 dKH. Po osiągnięciu wartości pH i KH w tych przedziałach należy zmniejszyć częstotliwość podawania lub dzienne dawki preparatu.

NANO REEF A&B

 

Morskie ryby i bezkręgowce trzymane w akwarium wymagają wody o  parametrach jak najbar-dziej zbliżonych do naturalnych. Tylko wtedy mogą  prawidłowo rozwijać się i rozmnażać. Roztwór A za-wiera wszystkie makro  i mikroelementy oraz pierwia-stki śladowe w ilościach optymalnych dla  zbiorników typu nano rafa. Roztwór B jest buforem dla roztworu A  podwyższającym twardość wody i utrzymującym jej od-czyn na stałym  poziomie. Ten prosty system ułatwia opiekę nad niewielkim akwarium  rafowym, oszczę-dzając czas i pieniądze. Preparaty nie zawierają  fosfo-ranów i innych niepożądanych związków chemicznych.                            

 

Sposób użycia: roztwór A: dodawać 1 ml (8 kropli) na  każde 16 litrów objętości akwarium. Preparat stosuje się bezpośrednio do  zbiornika, wkraplając go w miejscu intensywnego ruchu wody. Po 5  minutach dodać roztwór B. Przed podaniem do akwarium nie mieszać go z  innymi produktami! Roztwór B umożliwia utrzymanie twardości na poziomie 7  - 10 dKH. Stosowanie Nano Reef A&B oraz regularne kontrolowanie  parametrów wody za pomocą odpowiednich testów pozwoli utrzymać stężenie  składników mineralnych na odpowiednim poziomie.                             

 

Uwagi: w akwarystyce morskiej duże zbiorniki  rafowe coraz częsciej ustępują miejsca mniejszym (mini i nano rafy),  których wyposażenie wymaga znacznie niższych nakładów finansowych.  Niewielkie akwaria nie są jednak wcale łatwiejsze do utrzymania. Wręcz  przeciwnie: im mniejsza pojemność zbiornika, tym więcej pracy wymaga  utrzymanie w nim odpowiednich parametrów wody, a wszelkie ich wahania  znacznie szybciej odbijają się na kondycji ryb i bezkręgowców. Dlatego  tak ważne jest regularne kontrolowanie poziomu niepożądanych związków  chemicznych: amoniaku, azotynów, azotanów, fosforanów i krzemianów oraz  stosowanie odpowiednich ilości preparatów, dostarczających niezbędnych  składników mineralnych. Nano Reef A&B zawierają wszystkie ważne  mikro- i makroelementy oraz pierwiastki śladowe, zmieszane w  prawidłowych proporcjach, a także roztwór buforujący, zapewniający  odpowiednią twardość i odczyn wody. Regularne używanie obu preparatów  pozwala na uzyskanie optymalnego składu chemicznego wody, zapewniającego  prawidłowy rozwój morskich ryb i bezkręgowców. Razem z Nano Reef  A&B zaleca się stosowanie Marine C, będącego bogatym źródłem  witaminy C

 

Skład: sole wapnia, magnezu, potasu, strontu, rubidu, żelaza, cynku, manganu, niklu, kobaltu, chromu; pierwiastki śladowe.                           

 

Produkt dostępny w opakowaniach: 250ml, 500ml

PRO BUFFER dKH

 

Enhanced Pro Buffer dKH with Coralline Accelerator podnosi twardość  węglanową i poprawia właściwości buforujące, stabilizując odczyn wody w  akwarium morskim. Stosowany razem z produktami firmy KENT zawierającymi  wapń, przyspiesza wzrost glonów wapiennych. Butelka o pojemności 470 ml  (16 fl.oz.) wystarczy na 7 200 litrów wody.     

 

Sposób użycia: Codziennie dodawać 10 ml preparatu na każde 150  litrów pojemności akwarium do momentu osiągnięcia pożądanej twardości.  Preparat należy wlewać w miejscu występowania silnego prądu wody. W  akwariach rafowych równolegle stosować suple-mentację wapniem. Produkt  należy dodawać w godzinach rannych, aby uniknąć gwałtownego podniesienia  się odczynu wody. Nie mieszać w jednym pojemniku z preparatami  zawierającymi wapń lub magnez! Po podaniu może pojawić się chwilowe  zmętnienie wody, które powinno jednak szybko ustąpić. 

 

Środki ostrożności:
Optymalny odczyn wody w akwarium rafowym powinien zawierać  się w przedziale między 8,0 a 8,3, a twardość węglanowa wynosić od 8 do  11 dKH (10 do 14 dKH w przypadku akwarium morskiego z wyłącznie rybną  obsadą). Zalecany poziom wapnia to 400 - 450 ppm. Odpowiednie stężenie  tego pierwiastka można regulować stosując produkty KENT Turbo Calcium,  Concentrated Liquid Calcium lub Kalkwasser Mix. Zaleca się regularne  badanie poziomu wapnia i twardości węglanowej. Nie należy przekraczać  maksymalnej dawki Enhanced Pro Buffer dKH with Coralline Accelerator  wynoszącej 1/2 ml na każde 4 litry objętości akwarium w ciągu 12 godzin.  Jednoczesne, codzienne stosowanie preparatów zawierających wapń  przyspiesza znacząco wzrost glonów wapiennych. W przypadku problemów z  utrzymaniem prawidłowego poziomu wapnia lub zachowaniem właściwości  buforujących wody należy sprawdzić, czy w używanej mieszance soli  morskiej znajduje się odpowiednia ilość magnezu. Niektórzy producenci z  powodów ekonomicznych oraz aby przyśpieszyć rozpuszczanie się soli  stosują połowę zalecanej dawki tego pierwiastka. Powoduje to pogorszenie  rozpuszczalności wapnia oraz obniża właściwości buforujące wody. W  takim przypadku najlepiej zastosować KENT Tech M Magnesium. 
Jednocześnie ze stosowaniem Enhanced Pro Buffer dKH with Coralline  Accelerator oraz preparatów wapniowych zaleca się podawanie KENT Marine  Essential Elements i Coral - Vite w celu uzupełnienia niedoborów  składników mineralnych wychwytywa-nych przez odpieniacz i system  filtracyjny lub wykorzystywanych przez koralowce i inne organizmy  bezkręgowe. Właściciele akwariów z dużą liczbą koralowców powinni oprócz  Coral - Vite dodatkowo podawać stront (w postaci KENT Strontium &  Molybdenium Supplement lub Turbo Strontium). KENT poleca także najnowszy  produkt Tech I, będący bogatym źródłem jodu. Makroglony wymagają do  prawidłowego wzrostu odpowiedniego stężenia żelaza. 

 

Zawartość: woda dejonizowana, sole w postaci węglanów, wodorowęglanów boranów i siarczanów, pierwiastki śladowe. 

 

UWAGA! Produkt zawiera węglany,  wodorowęglany i borany. Nie połykać! Nie wdychać oparów! W przypadku  dostania się do oczu, przemywać wodą przez 15 minut. W razie połknięcia  pić dużo wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem! Kontakt ze  skórą może wywołać podrażnienie lub uczucie suchości. Chronić przed  dziećmi!   

Produkt dostępny w opakowaniach: 500ml, 2L