Okonie morskie

 

 

 

     Cephalopholis argus

 

 

 

     Cephalopholis cruentatus

 

 

 

     Cephalopholis formosa

 

 

 

     Cephalopholis fulva

 

 

 

     Cephalopholis miniata

 

 

 

     Cephalopholis taeniops

 

 

     Cephalopholis urodeta

 

 

 

     Cromileptes altivelis

 

 

 

     Epinephelus akaara

 

 

 

     Epinephelus cyanopodus

 

 

 

     Epinephelus lanceolatus

 

 

 

     Epinephelus ongus

 

 

 

     Paranthias furcifer

 

 

 

     Variola louti

Powrót do głównego katalogu - tutaj.